Scroll to top

Certificering i Theraplay

Theraplay behandler & supervisor

Jeg er international certificeret Theraplay behandler & supervisor. Jeg er således godkendt til at yde supervision med henblik på at opnå både hel eller delvis certificering i metoden.

Såfremt man har deltaget på trin 1 kurset i Theraplay kan certificeringen påbegyndes.

Certificering i Theraplay følger en fastlagt procedure, som er i overensstemmelse med Theraplay-Instituttets retningslinjer.

Supervisionen kan foregå i min klinik, på jeres arbejdsplads eller online.

Såfremt der ønskes mere viden herom, så ret henvendelse til mig for nærmere information. Jeg kan om ønskeligt også sende en detaljeret beskrivelse af selve certificeringsproceduren samt de krav, der knytter sig hertil

Se også den danske hjemmeside: www.theraplay.dk eller den amerikanske: www.theraplay.org