Scroll to top

Psykologhjælp til børn


I Esbjerg

Fælles for de børn, jeg har – og har haft i behandling, er, at de gennem nogen tid har vist tegn på, at de mistrives.  Det er også fælles for dem, at hverken deres forældre, skole, daginstitution eller andre, der kender barnet, i tilstrækkeligt omfang har kunnet hjælpe dem til at få det bedre.

Når man som forælder eller professionel henvender sig til min psykologpraksis, så ved man måske hvorfor barnet trives dårligt og måske gør man ikke. Det vigtigste er ikke nødvendigvis de specifikke årsager men derimod, at barnet ikke trives.

Mange børn kan have svært ved at forklare, hvorfor de reagerer, som de gør. Eller også kan vi som voksne have svært ved at forstå, hvad børnene fortæller os med deres sprog, adfærd og symptomer.

Som erfaren børnepsykolog er jeg trænet til at forstå, hvad barnet på sin måde fortæller os. Jeg er uddannet til at finde ud af, hvordan vi i fællesskab bedst kan hjælpe barnet. Jeg vil derfor ret hurtigt kunne vurdere om barnet vil have glæde af psykologbehandling hos mig. 

 

Hvad er psykologbehandling til børn

Hvor voksne typisk bruger samtalen til at skabe forståelse, lindring og forandring, så er det for det meste anderledes for børn.

Jeg tilbyder derfor psykologbehandling, som tager udgangspunkt i barnets forståelse og den måde børn bearbejder og heler på. Det vil typisk for de yngre børn være gennem en mere lege- og kropslig baseret tilgang.

Konkret betyder det, at jeg kan skabe rammen for, at barnet kan udtrykke sig gennem leg eller tegning. I processen kan jeg hjælpe barnet med at bruge legen til at skabe heling og lindring. Børn kan hjælpes til at bruge leg på samme måde som voksne kan hjælpes til at bruge samtalen til at skabe forståelse, se nye perspektiver og få nye veje at gå

Derfor har jeg indrettet min hyggelige praksis med sandkasser, terapeutisk legetøj og har uddannet mig i en række forskellige metoder målrettet børn, således at jeg kan hjælpe børnene på rette vej. Jeg kan hjælpe med at oversætte børnenes udtryk og lege til barnets voksne, som måske har haft svært ved at forstå barnet. 

Andre børn har brug for, at min tilgang er mere kropslig og fysisk.  Jeg er internationalt certificeret Theraplay–behandler, og jeg bruger denne anerkendte metode til at lave konkrete øvelser og sætte lege i gang, der eksempelvis hjælper barnet med at finde sine egne styrker, hjælper barnet med at rumme sine egne stærke følelser, øver barnet i at berolige sig selv, udvikle øget tillid til sig selv og andre. Se mere om Theraplay www.theraplay.org

Andre børn kan lettere gå direkte til sagens kerne og har et sprog for det, der er på spil. Hvis det er tilfældet vil jeg i højere grad kunne bruge samtalen til at hjælpe barnet

Med mine mange års erfaring og uddannelse kan jeg skræddersy behandlingsforløb til det enkelte barn. Som regel vil jeg bruge en blanding af forskellige metoder i mine behandlingsforløb, fordi børnene tit har brug for, at vi arbejder på flere forskellige måder, og fordi de kommer til at udvikle sig undervejs i forløbet. Derfor tilbyder jeg ikke den samme ”pakke” til alle. I stedet for er jeg hele tiden fleksibel, så jeg løbende kan gøre det det, som barnet viser, det har brug for.

Det er mine uddannelser indenfor de anerkendte metoder legeterapi, EMDR (traumebehandling), Theraplay, spædbarnsterapi , Dyadic developmental psychotherapy og kognitiv terapi, som tilsammen betyder at jeg kan møde langt de fleste børn med et forløb, der matcher deres personlighed, alder og individuelle behov.

 

 

Hvornår er det relevant med psykologbehandling til børn?

Børn er forskellige, og børn påvirkes og reagerer forskelligt, når de bliver overvældede eller belastede. Derfor kan man ikke lave en præcis tjekliste for, hvornår der er brug for behandling hos en børnepsykolog.

Hvor nogle børn kan være næsten upåvirkede, kan det være relevant for mange børn med psykologbehandling, hvis de har oplevet noget voldsomt og samtidig er meget påvirkede af det over længere tid. 

 

Et barn kan opleve noget som voldsomt eller traumatisk hvis det:

 • Har været involveret i en ulykke
 • Har oplevet svær fysisk eller psykisk sygdom hos sig selv eller hos en pårørende
 • Har oplevet et tab fx et dødsfald, mistet kontakt til en omsorgsperson eller andet 
 • Er blevet mobbet
 • Har oplevet svære konflikter i familien
 • Har oplevet forældres skilsmisse
 • Har oplevet livsomvæltende forandringer 
 • Har været udsat for vold 
 • Har været udsat for fysiske, psykiske eller digitale overgreb.
 • Har været vidne til, at andre har været udsat for vold eller overgreb

 

Men så er der også børn, som tydeligt viser, at de mistrives, uden vi som voksne helt ved hvorfor. 

Børn viser os oftest med deres adfærd, at de ikke trives, er stressede eller belastede på forskellig vis.

Det kan være en god ide at kontakte en børnepsykolog, hvis barnet over en periode ændrer adfærd, eller hvis I oplever, at barnet tydeligt viser, at det ikke trives.

 

 

Eksempler på typiske adfærdsændringer hos børn

Børns reaktioner er forskellige, så det her eksempler på nogle almindelige reaktioner – listen er langtfra udtømmende.

 • De kan blive opfarende og irritable
 • De kan have svære humørsvingninger
 • De kan let og hyppigt blive involveret i konflikter
 • De kan blive meget bekymrede for alt muligt fx for at miste nogen, for sygdom, bakterier, ulykker, at køre i bus, flyve osv.
 • De kan have søvnproblemer, dvs. fx har svært ved at falde i søvn, let og tit vågner, er bange for at falde i søvn, har mange mareridt og måske nødig vil sove alene
 • De kan være ængstelige for at slippe deres forældre, vil helst ikke i skole/børnehave og kan have brug for at have deres forældre i umiddelbar nærhed
 • De kan virke triste
 • De kan være meget urolige
 • De vil gerne have styr på mangt og meget og kan blive kontrollerende og en lille “politimand”
 • De kan blive bange for alt muligt, fx mørke, lyde, fremmede
 • De kan være meget lydfølsomme
 • De kan reagere voldsomt på selv små forandringer i hverdagen
 • De kan lukker sig inde og fx miste lysten til at lege og være sammen med andre
 • De kan have svært ved at stole på andre – voksne som børn
 • De kan have koncentrationsbesvær
 • De kan være svære at berolige
 • De kan begynde at have svært ved at kontrollere vandladning og afføring
 • De kan blive meget selvkritiske og perfektionistiske
 • De kan udvikle ritualer, fx hyppig håndvask, at ting skal stå på en bestemt måde eller gøres i bestemte rækkefølger
 • De kan have mange katastrofetanker
 • De kan blive selvskadende
 • De kan opleve kroniske mavesmerter eller hovedpine, som ikke skyldes somatisk sygdom

 

Nogle børn oplever mange af disse symptomer, andre kun nogle få. Det er meget forskelligt. Graden af symptomerne er også meget varierende. Det vigtigste er, at I oplever, at der er mistrivsel og har været det et stykke tid.

 

 

 

Hvad kan I forvente af forløbet hos mig

Du/I som forældre er ALTID en værdifuld del af forløbet. Alle forløb begynder med en indledende samtale med dig/jer som forældre. I den samtale stiller jeg jer en masse spørgsmål til barnets specifikke historie og hvordan I som forældre opfatter barnet, jeres familiesituation og jeres måder at være sammen med barnet på. Det gør jeg for at jeg kan få en bedre forståelse af jeres barn, så jeg kan tilrettelægge det videre forløb bedst muligt.  Der vil ofte være brug for at I som forældre også skal gøre noget anderledes, og derfor er det bedst, at barnet ikke deltager den første gang.

Det videre forløb vil som regel indebære, at barnet alene eller sammen med dig/jer som forældre besøger mig 1-3 gange. Efter det vurderer vi sammen om psykologbehandlingen hos mig er virksomt for jer og jeres barn. 

Nogle gange vil børn bedst kunne hjælpes ved, at deres forældre får en ny forståelse af barnets situation og måde at reagere på. På den måde kan de sammen skabe udviklende forandringer. Her vil min behandling kun bestå i samtaler med jer som forældre.

Er du i tvivl om psykologbehandling kan hjælpe jeres familie, så er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale herom. Så kan du også få en fornemmelse af, om ”kemien passer”.

Tillid og gennemsigtighed er afgørende for mig i mit arbejde. Nogle gange kan jeg hjælpe – andre gange kan jeg ikke. Såfremt jeg vurderer, at jeg ikke i tilstrækkelig grad kan hjælpe jer, vil jeg dele dette med jer. Så spilder I hverken tid, energi eller penge på behandling uden tilstrækkelig effekt.