Scroll to top

Faglig baggrund


AUT. PSYKOLOG & SPECIALIST I KLINISK BØRNEPSYKOLOGI

Min Faglige baggrund

Jeg er autoriseret psykolog og specialistuddannet med egen psykologpraksis i centrum af Esbjerg. Jeg deler lokalerne med min psykologkollega Anne Sophie Bauer, hvor vi i fællesskab har gjort os umage med at finde og indrette nogle lyse og hyggelige lokaler, som gerne skulle afspejle hvem vi er og hvad vi står for.

Siden jeg blev færdiguddannet ved Aarhus Universitet i 2002 har jeg arbejdet med børn, unge og voksne, som på forskellig vis har oplevet betydelig mistrivsel. Jeg har desuden arbejdet med uddannelse og supervision af fagprofessionelle, der arbejder med udsatte børn og unge.

 

Min drivkraft og mine værdier

Jeg er drevet af en konstant nysgerrighed og stræben efter at kunne hjælpe dem jeg møder bedst muligt. 

Mennesker er forskellige og har ofte brug for noget forskelligt. Konkret betyder det at selvom 2 personer tilsyneladende er forpint af enslydende symptomer eller samme type traumatiske oplevelser, så kan vejen til lindring være forskellig og de kan have brug for forskellige former for hjælp. Derfor er jeg optaget af at have og konstant udvikle min faglige værktøjskasse så den er bred, opdateret og velassorteret. Dette for at jeg kan hjælpe flest muligt med et forløb som passer bedst til den enkeltes personlighed, problematik og individuelle behov.

Min psykologfaglige værktøjskasse består således af uddannelser i forskellige anerkendte metoder, som jeg anvender i min bestræbelse på at forstå, møde og hjælpe den enkelte bedst muligt. 

Jeg gør mig umage for at vedligeholde min kunnen og dygtiggøre mig og modtager derfor selv supervision og løbende efteruddannelse.

Et højt fagligt niveau er afgørende for at kunne hjælpe og skabe forandring. Lige så vigtigt er det at man hos mig føler sig tryg, forstået og at ”kemien” passer. 

Forskningen om hvad der kendetegner effektfuld behandling peger da også på, at kontakten og samarbejdet mellem psykologen og det menneske, der søger hjælp er lige så vigtig som de teorier og metoder psykologen anvender. Det synes også ganske indlysende, at man for at kunne hjælpes må føle sig forstået og have tillid til det menneske, som kan hjælpe.

Som psykolog er det afgørende for mig at skabe en imødekommende, tryg og respektfuld atmosfære.  Det er mit ansvar at sikre, at de der kommer hos mig oplever, at de er i gode hænder, kan stole på mig og kan forstå hvad jeg siger og forstår, hvorfor jeg gør som jeg gør. Jeg trives og yder bedst i mit arbejde, når jeg kan være ligetil og i øjenhøjde med andre mennesker. Dette er også forudsætningen for at at der kan tales ærligt om hvad der rører sig og jeg kan skabe muligheden for at vi hos mig i videst mulig omfang danser i takt med hinanden.

Uddannelsesmæssig baggrund

Jeg er uddannet psykolog (Cand. Psych.) ved Aarhus Universitet i 2002 , efterfølgende autoriseret af Psykolognævnet i 2005 og godkendt specialist i Klinisk Børnepsykologi i 2019.

Herudover er jeg uddannet i flere specifikke metoder:

  • International certificeret Theraplay behandler og supervisor- www.theraplay.org, www.theraplay.dk
  • Uddannet EMDR-terapeut (på vej mod akkreditering) www.emdr.dk
  • Uddannet legeterapeut v. Jytte Mielcke
  • Grunduddannelse, modul 1 & 2 i Dyadic Developmental Psychotherapy – www.ddpnetwork.org
  • Kurser og træning i metaliseringsbaseret terapi og samspilsmetoder v. Saara Salo
  • Kurser og træning i spædbarnsterapi v. Inger Thormann www.spaedbarnsterapi.dk
  • Kurser i kognitiv adfærdsterapi målrettet børn med angst
  • Herudover en lang række kurser med fokus på komplekse traumer & traumebehandling
  • Diverse kurser og uddannelse i test og psykologiske undersøgelsesmetoder
  • Påbegyndt 2-årig supervisoruddannelse i 2020

Arbejdserfaring

Jeg har i perioden 2003-2020 arbejdet som psykolog i kommunalt regi. De første 4 år som ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilknyttet, skoler, ungdomsskoler, daginstitutioner og dagplejere med tæt samarbejde med børnene, de unge, forældre og professionelle.

I perioden 2007-2020 har jeg været ansat som psykolog og faglig koordinator ved Psykologisk Center, Esbjerg Kommune. Jeg har derfor bred erfaring med psykologbehandling til børn, unge og voksne men forskelligartede problemstillinger.

Jeg har årelang erfaring som konsulent, supervisor og underviser for andre fagpersoner herunder socialpædagoger, socialrådgivere, familiebehandlere og plejefamilier.

Siden 2014 har jeg desuden varetaget en lang række supervisions- og undervisningsopgaver for andre kommuner.