Scroll to top

Supervision af fagprofessionelle

Supervision i Esbjerg, hos jer eller online

Jeg tilbyder og har erfaring med både individuel og gruppesupervision til fagprofessionelle, der på forskellig vis arbejder med udsatte børn, unge og familier. Det vil sige psykologer, socialpædagoger, familiebehandlere, psykoterapeuter, socialrådgivere, familieplejekonsulenter, lærere & plejefamilier.

Supervisionen kan foregå i min praksis i Esbjerg, på jeres arbejdsplads eller online.

God supervision forudsætter et afslappet, uhøjtideligt, fordomsfrit og trygt supervisionsmiljø. Det ved jeg og som ansvarlig supervisor bidrager jeg hertil.

 

Jeg tilbyder bl.a. supervision i forhold til:

  • Psykologer med henblik på autorisation og specialistgodkendelse
  • Certificering i Theraplay (Certificering i Theraplay følger en fastlagt procedure, som er i overensstemmelse med Theraplay-Instituttets retningslinjer).
  • Arbejdet med traumatiserede børn, unge og familier
  • Håndtering af børn og unge med problemskabende adfærd
  • Komplicerede børnesager
  • Den strukturerede samspilsobservationsmetode MIM
  • Theraplay-inspireret arbejde
  • Samarbejdsrelationer
  • Personligt udviklingsarbejde
  • Problematikker vedrørende plejeanbringelser

Læs mere om supervision og min rolle som supervisor

Jeg har god erfaring med at supervisionsforløb på institutioner og andre arbejdspladser med stor effekt kan starte op med, eller løbende blive suppleret af, et mindre undervisningsforløb. Dette rettet specifikt i forhold til relevante målgrupper og den tilgang og forståelse, der skal danne omdrejningspunkt for supervisionen.

Priser:

Individuel supervision pr. time  1300,-
Gruppesupervision 2-5 personer pr. time  1650,-
Gruppesupervision 5+ personer pr. time  1950,-

Dertil kommer udgifter til transport som afregnes efter statens takster

Supervisionen er i overensstemmelse med retningslinjerne fra Psykolognævnet og Dansk Psykolog Forening