Scroll to top

Undervisning

Oplæg, temadage og kurser

Jeg tilbyder mig gerne som underviser og oplægsholder for fagprofessionelle, der arbejder med udsatte børn, unge og familier. 

Jeg har således de seneste 10 år afholdt oplæg, temadage og kurser for plejefamilier, socialpædagoger, specialinstitutioner, AKT- eller MIL-teams i skoleregi, familiebehandlere, socialrådgivere, psykologer og andre socialarbejdere.

Det er min erfaring, at man som fagprofessionel opnår størst udbytte af en kursusdag, et forløb eller et oplæg, hvis vi sammen gør os umage med at tilrettelægge forløbet, så det målrettes den specifikke arbejdsplads eller profession. 

Jeg beder derfor de fagprofessionelle, beskrive hvad de er optaget af, hvad de ønsker at sætte fokus på og hvad de gerne vil blive bedre til. Dette resulterer i at jeg sammen med mine samarbejdspartnere udvikler og skræddersyr oplæg såvel som kurser, der gerne skulle ramme ind i deres zone for nærmeste udvikling.

På denne måde sikres at jeg med størst mulig sandsynlighed vil kunne imødekomme de forventninger og ønsker, der udtrykkes. Samtidig bliver det også tydeligt om jeg er den rette underviser, eller om man i stedet bør finde en anden underviser med andre kompetencer.

Igennem årene har dette resulteret i en lang række forskellige forløb.

 

Eksempler på titler:

 • Hvordan kan vi skabe grobund for udvikling hos svært traumatiserede børn?
 • Hvordan arbejder vi med at skabe grobund for tryg tilknytning
 • Kan og må man knytte sig til et barn på vores opholdsted? Muligheder og dilemmaer 
 • Hvad er udviklingstraumer og hvad har børn og unge med udviklingstraumer brug for af os?
 • Hvordan kan vi bruge de neuroaffektive kompasser som vejviser for vores pædagogiske arbejde?
 • Introduktion til Theraplay
 • Hvordan kan vi i vores daglige arbejde lade os inspirere af Theraplay?
 • Anvendelse af MIM som fælles analyseredskab i  forældrekompetenceundersøgelser
 • Hvordan taler vi med børn og hvordan forstår vi hvad de fortæller os– et anvendelsesorienteret kursus
 • Indbyggede dilemmaer i rollen som plejefamilie
 • Hvordan hjælper vi vores ængstelige plejebarn?
 • Hvornår og hvordan skal vi give vores plejebarn et kærligt skub og hvornår skal vi holde igen
 • Hvad betyder det for os som familie at skulle drage omsorg for et traumatiseret barn?
 • Unge med traumer i skolen – hvad skal vi være opmærksomme på og hvordan skaber vi rum for læring?
 • Børn med følelsesmæssige vanskeligheder i skolen, hvad skal vi vide og hvordan hjælper vi dem bedst?
 • Hvordan forstår og hjælper vi som pædagoger bedst forældrene – fokus på samarbejde og det at være forælder til et barn med svære fysiske som psykiske vanskeligheder

 

Kontakt mig gerne for en uforpligtende drøftelse af, hvordan jeg kan tilrettelægge et forløb eller en dag som tilgodeser jeres ønsker og behov.

Prisen aftales individuelt afhængig af omfang og deltagerantal