Scroll to top

Psykologhjælp til voksne


I Esbjerg

Hvad er psykologbehandling til voksne?

Når man har brug for psykologbehandling kan det være svært at vide, hvilken psykolog man skal kontakte.

Det er afgørende, at man finder en psykolog, som har stor viden om og erfaring med de problemstillinger, man har. Det er samtidig afgørende, at man finder en psykolog, man er tryg ved og hvor ”kemien” passer. Begge dele skal være opfyldte for at man kan få størst mulig effekt af behandlingen.

Når det handler om tillid, tryghed og kemi skal du stole på din egen mavefornemmelse. Nogle gange kan du få en fornemmelse bare gennem en telefonsamtale, andre gange efter den første samtale.

Hvis vi skal begynde et samarbejde om at hjælpe dig, er det af afgørende betydning, at du føler dig i trygge hænder hos mig. Det ved jeg, og derfor er det mit ansvar, at vi også taler ærligt om ”kemi” helt fra begyndelsen.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg har arbejdet med både børn, unge og voksne, siden jeg blev færdiguddannet psykolog i 2002. 

Jeg ved således, at jeg kan hjælpe på mange områder, men jeg ved også, hvornår jeg vil anbefale dig at opsøge en anden psykolog. Det gør jeg, når jeg ikke er tilstrækkelig kompetent på det område, hvor du har brug for hjælp. Det er vigtigt for mig, at mennesker, der har brug for hjælp, får den bedst mulige hjælp- også selvom det ikke er hos mig.

 

Overordnet kan jeg tilbyde:

Hjælp til vanskeligheder vedrørende forældreskab. 

Jeg kan hjælpe dig til en bedre forståelse dit barn. Jeg kan hjælpe dig til at håndtere konflikter og til at se de mønstre, I bliver ved med at gentage. Jeg kan hjælpe dig med at håndtere din tvivl på dig selv som mor eller far, eller jeg kan hjælpe med at finde en vej til at reparere på en relation, som på en eller anden måde er blevet udfordret – måske pga. sygdom, stress eller en anden form for ustabilitet.

 

Hjælp til at finde fodfæste i voksenlivet, selvom du har dårlige oplevelser med fra barndommen.

Jeg har gennem årene erfaret, at mange voksne, der mistrives på grund af negative oplevelser i deres barndom med fordel, kan hjælpes af en psykolog, som har en faglighed, der fokuserer på børns udvikling.  Jeg er specialist i Klinisk Børnepsykologi, og jeg ved, hvordan nervesystemet ”lagrer” oplevelser og hændelser fra barndommen. Derfor kan jeg hjælpe voksne med at forstå og bearbejde vanskelige barndomsoplevelser, som stadig spænder ben for dig i voksenlivet. De svære barndomsoplevelser og erfaringer skal ofte håndteres på en anden måde, end dem, der er sket i voksenlivet. Sådan er det fordi man som barn oplever, husker og påvirkes anderledes end voksne gør. 

Hvis du bærer negative oplevelser med dig fra din barndom, kan det være relevant at kontakte mig.

 

Traumebehandling

Siden 2007 har jeg beskæftiget mig med traumebehandling af både børn unge og voksne, og jeg er uddannet i EMDR-behandling.

Det vil derfor være relevant at kontakte mig, hvis du er belastet af traumer og forpint af de mange følgevirkninger, traumer kan have. 

En traumatisk oplevelse kan være, at du:

 • Har oplevet alvorlig fysisk eller psykisk sygdom enten hos sig selv eller hos nære pårørende.
 • Har været involveret i en ulykke.
 • På et tidspunkt var været vidne til, eller selv været udsat for vold eller overgreb fysisk, psykisk eller digitalt.
 • Selv har været i misbrug eller været pårørende til mennesker med misbrug (alkoholisme, medicin- eller stofmisbrug).
 • Har mistet et barn.
 • Har mistet et ufødt barn
 • Er forældre til et barn med fysiske og/eller psykiske lidelser
 • Har oplevet skilsmisse
 • Har oplevet omsorgssvigt som barn

 

Typiske konsekvenser af traumer kan være, at du oplever:

 • Flash-backs i form af invaderende ”billeder”, tanker, lyde, følelser og andre sanseindtryk der minder dig om de traumatiske begivenheder
 • Angst
 • Din krop i konstant alarmberedskab
 • Indre uro
 • Tankemylder
 • Tristhed eller følelse af tomhed
 • Voldsomme humørsvingninger
 • Fysiske symptomer som pludselig hjertebanken, ondt i maven, hovedpine, ryg og nakkesmerter, som ikke skyldes fysisk sygdom
 • Mange negative tanker – også om dig selv
 • Følelse af mindreværd og utilstrækkelighed
 • Søvnproblemer
 • Hukommelsesvanskeligheder og koncentrationsbesvær
 • At du har svært ved at lade andre komme tæt på
 • At du har svært ved at sætte grænser
 • Gentagne konflikter med familie, kæreste og venner
 • Fysiske gener som eksempelvis hyppig mavepine, hovedpine, smerter i ryg, nakke og skuldre, hvor dette ikke skyldes fysisk sygdom
 • Selvskade
 • Selvmordstanker

Nogle oplever mange af disse symptomer andre kun nogle få. Det er meget forskelligt. Graden af disse er også meget varierende. Det vigtigste er, at man oplever at det bidrager til mistrivsel og har gjort det et stykke tid.

Hvad kan man forvente af forløbet hos mig?

En psykolog kan aldrig erstatte venner, familie eller andre betydningsfulde relationer. 

Samtaler med mig som psykolog er noget andet.  Med min faglige baggrund har jeg en viden om, hvordan symptomer kan forstås og lindres. Jeg tager et professionelt ansvar for at tilrettelægge et skræddersyet behandlingsforløb, der skal skabe grobund for lindring, udvikling og forandring. 

Du kan forvente, at behandlingen – udover samtale – vil indeholde øvelser og hjemmearbejde til dig, som er afgørende for effekten af behandlingen.

Det kræver derfor, at du selv er motiveret for at komme, og at du gør noget selv – også mellem vores samtaler.  

 

Begyndelsen på et forløb

Min allervigtigste opgave er hurtigt at finde ud af, om jeg kan hjælpe den enkelte. Her er det afgørende, at ”kemien” passer, så du føler dig tryg, og at du allerede efter 1-3 samtaler mærker en forandring.

Nogle ved at de har brug for psykologbehandling. Andre er helt naturligt i tvivl.

Nogle har en forestilling om, at man først skal opsøge hjælp hos mig, når man nærmest står på afgrunden. Uden undtagelse er det min erfaring, at jo tidligere man får hjælp, desto hurtigere får man det bedre – og undgår samtidig at problemerne vokser sig endnu større. 

Derfor: Ring til mig – så lytter jeg til dig og vurderer, om jeg kan hjælpe dig. 

Hvis jeg ikke er den rette til at hjælpe, vil jeg gerne vejlede dig til, hvad du kan gøre i stedet. Det vigtigste er, at du får den rigtige hjælp til den situation du står i.